Begeleiding

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme, ADHD of een licht verstandelijke beperking en hun ouders is het soms fijn om thuis of op school individuele begeleiding te krijgen. Deze begeleiding kan worden ingezet ter ondersteuning van de zelfredzaamheid of ter ontlasting van een (tijdelijk) zware gezinssituatie. Soms wordt begeleiding als ondersteuning van een behandeling ingezet, of juist voorafgaand aan of na een behandeltraject. In andere gevallen is begeleiding op zichzelf al voldoende ondersteuning. Afhankelijk van de hulpvraag kan begeleiding thuis, op school of tijdens een activiteit plaatsvinden. Dit kan één of meerdere dagdelen per week.

 

Werkwijze

Ons team van begeleiders bestaat uit jonge professionals die goed kunnen aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. De begeleider maakt samen met ouders en in samenwerking met de behandelaar een begeleidingsplan, waarin doelen staan waaraan gewerkt wordt tijdens de begeleidingsmomenten. Een begeleider kan daardoor een maatje zijn om dagelijkse activiteiten mee te ondernemen, waarbij tegelijkertijd aan doelen wordt gewerkt. De begeleiders werken vanuit een oplossingsgerichte en cognitief gedragstherapeutische aanpak. Ze kunnen waarnodig psycho-educatie bieden aan het kind of de jongere. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de methodiek Pubermind binnen de begeleidingsmomenten.