Begeleiding

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die vastlopen thuis of op school (bijvoorbeeld door autisme of ADHD) en hun ouders is het soms fijn om thuis of op school (individuele) begeleiding te krijgen. Deze begeleiding kan worden ingezet om zelfstandigheid te vergroten of ter ontlasting van een (tijdelijk) zware gezinssituatie. De begeleiding kan als losstaand traject of als ondersteuning van een behandeling worden ingezet. Afhankelijk van de hulpvraag kan begeleiding thuis, op school of tijdens een activiteit plaatsvinden. Dit kan één of meerdere momenten per week zijn.

 

Begeleidingsvormen

  • Thuis: in het gezin of individueel
  • Op school: in de klas of daarbuiten
  • Tijdens het sporten: in groepsverband of individueel

 

Aanpak

Het is niet altijd nodig om een behandeltraject te starten en soms staat een kind of jongere hier (nog) niet voor open of is er (nog) niet klaar voor. Een begeleider kan dan samen met het kind of de jongere zoeken hoe er aangesloten kan worden bij wat hij/zij wil en nodig heeft. Bijvoorbeeld door samen activiteiten te ondernemen, zoals wandelen, sporten, boksen of iets anders waar de jongere interesse in heeft. Tijdens deze activiteiten kan een begeleider als klankbord fungeren voor de jongere om samen te onderzoeken waar hij/zij op dat moment tegenaan loopt, mee bezig is of graag (anders) zou willen. Bovendien hoef je niet altijd te praten om iets te kunnen leren. Ook vanuit activiteiten kunnen kinderen en jongeren meer over zichzelf ontdekken, oefenen met gedrag/dingen die ze lastig vinden en zo nieuwe ervaringen opdoen.

 

Werkwijze

Ons team van begeleiders bestaat uit jonge professionals die goed kunnen aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. De begeleider maakt samen met ouders en in samenwerking met de behandelaar een begeleidingsplan, waarin doelen staan waaraan gewerkt wordt tijdens de begeleidingsmomenten. Een begeleider kan daardoor een maatje zijn om dagelijkse activiteiten mee te ondernemen, waarbij tegelijkertijd aan doelen wordt gewerkt. De begeleiders werken vanuit een oplossingsgerichte en cognitief gedragstherapeutische aanpak. Ze kunnen waarnodig psycho-educatie bieden aan het kind of de jongere. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de methodiek Pubermind binnen de begeleidingsmomenten.

 

Locatie

Voor sommige kinderen en jongeren is het gemakkelijker om begeleiding te krijgen in de context waarin de problemen zich voordoen, omdat ze de zaken uit de begeleiding gemakkelijker kunnen toepassen of omdat ze zich meer ontspannen voelen in een bekende omgeving. Daarnaast is het op locatie eenvoudiger om even kort de ouder(s), docent of iemand anders erbij te vragen als dit nodig is en krijgt de begeleider een goede indruk van de omgeving van de jongere en kan zo meedenken over (kleine) praktische aanpassingen die een jongere kunnen helpen.