Behandeling

De behandeling die wij bieden voor kinderen en jongeren:

 • Behandeling t/m 18 jaar vanuit Basis-GGZ
 • Behandeling vanuit CIZ indicatie van 18 t/m 30 jaar
 • Specialistische begeleiding van 4 t/m 30 jaar

Behandelvormen:

 • Pubermind training voor de (pre)puber
 • Kidsmind training
 • Psycho-educatie
 • EMDR
 • (Cognitieve) gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Ouderondersteuning
 • Ouder-kind therapie
 • Systeemgerichte therapie
 • Seksuele en relationele voorlichting voor kinderen/jongeren (o.a. met autisme of ADHD)

 Behandelingen zijn onder andere gericht op:

 • Traumatische ervaring
 • Angstklachten
 • Agressief gedrag
 • Depressieve gevoelens
 • Opstandig gedrag
 • Pesten en gepest worden
 • Zorgen over prestaties op school
 • Seksuele ontwikkeling

Alle behandeling die wij als praktijk bieden valt binnen de generalistische basis-GGZ (GB-GGZ).