Behandeling

Orthopedagogische praktijk biedt de volgende vormen van kindertherapie, jeugdtherapie en ouderbegeleiding voor kinderen en jongeren en hun ouders:

 • Orthopedagogische / psychologische behandeling 4 t/m 18 jaar vanuit de basis-GGZ (jeugdhulp)
 • Specialistische ambulante begeleiding van 4 t/m 30 jaar

Behandelvormen:

 • Gericht op het kind / de jongere
  • Psycho-educatie (over o.a. autisme of ADHD)
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • EMDR
  • ACT4Kids
  • Seksuele en relationele voorlichting voor kinderen/jongeren (o.a. met autisme of ADHD)
 • Gericht op het gezin / ouders
  • Opvoedondersteuning
  • Ouder-kind therapie
  • Gezinsbegeleiding
  • Video-observatie begeleiding
  • Systeemgerichte therapie
 • Groepstraining voor kinderen
  • Pubermind training voor de (pre)puber
  • Kidsmind training voor kinderen van 7 tot 9 jaar

 Behandelingen zijn onder andere gericht op:

 • Angstklachten
 • Depressieve gevoelens
 • Traumatische ervaring
 • Identiteitsontwikkeling en zelfbeeld
 • Opstandig gedrag
 • Agressief gedrag
 • Pesten en gepest worden
 • Zorgen over prestaties op school
 • Seksuele ontwikkeling
 • Verwerking van scheiding of ingrijpende gebeurtenissen
 • Begeleiding bij rouwproces

Alle behandeling die wij als praktijk bieden valt binnen de generalistische basis-GGZ.