Verwijzers

Als praktijk bieden wij zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders vanuit de generalistische basis-GGZ (t/m 18 jaar) en specialistische begeleiding (van 4 t/m 30 jaar). Zorg kan worden vergoed vanuit de Jeugdwet (Jw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), na verwijzing van de huisarts, jeugdarts of het sociaal team. Op onze locatie in Lekkerkerk bieden we ook behandeling vanuit een Wlz-indicatie aan jongvolwassenen (van 18 t/m 30 jaar).

 

Wat maakt onze zorg uniek?

  • Een warm en betrokken team met een evenwichtige mix van zowel mannelijke als vrouwelijke behandelaren en begeleiders.
  • De mogelijkheid om een combinatie van orthopedagogische/psychologische behandeling op de praktijk (door een behandelaar) en praktische/ondersteunende thuisbegeleiding (door een begeleider) in te zetten.
  • Een systeemgerichte benadering met oog voor de verschillende situaties waar een kind zich in begeeft (o.a. het gezin, school, vrienden, uitgebreidere familie en sport).
  • Een laagdrempelige kennismaking gericht op positieve kanten van het kind, waarin de regie van de zorg vanaf de start bij het kind en de ouders wordt gelegd.
  • Er is geen tot weinig wachttijd, waardoor de zorg over het algemeen binnen twee weken na aanmelding kan starten, zowel in het geval van behandeling, begeleiding als diagnostiek.
  • Specifieke kennis en ervaring voor zorgen rondom autisme, trauma en hechting (ouder-kindrelatie) en voorlichting op puberteit en seksuele ontwikkeling.

 

Aanmelding

Aanmeldgegevens