Verwijzers

Als praktijk bieden wij zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders vanuit de generalistische basis-GGZ (t/m 18 jaar) en specialistische begeleiding (van 4 t/m 30 jaar). Zorg kan worden vergoed vanuit de Jeugdwet (Jw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), na verwijzing van de huisarts, jeugdarts of het sociaal team.

 

Wat maakt onze zorg uniek?

  • Een warm en betrokken team met een evenwichtige mix van zowel mannelijke als vrouwelijke behandelaren en begeleiders.
  • De mogelijkheid om een combinatie van orthopedagogische/psychologische behandeling op de praktijk (door een behandelaar) en praktische/ondersteunende thuisbegeleiding (door een begeleider) in te zetten.
  • Een systeemgerichte benadering met oog voor de verschillende situaties waar een kind zich in begeeft (o.a. het gezin, school, vrienden, uitgebreidere familie en sport).
  • Een laagdrempelige kennismaking gericht op positieve kanten van het kind, waarin de regie van de zorg vanaf de start bij het kind en de ouders wordt gelegd.
  • Er is geen tot weinig wachttijd, waardoor de zorg over het algemeen binnen twee weken na aanmelding kan starten, zowel in het geval van behandeling, begeleiding als diagnostiek.
  • Specifieke kennis en ervaring voor zorgen rondom autisme, trauma en hechting en voorlichting op puberteit en seksuele ontwikkeling.

 

Wachttijd

Praktijk Maarn
Kennismakingsgesprek binnen 2 tot 4 weken na aanmelding
(update: 8 november 2019)

Praktijk Lekkerkerk
Kennismakingsgesprek binnen 8 tot 12 weken na aanmelding
In verband met een toestroom aan aanmeldingen hebben we in Lekkerkerk helaas tijdelijk een langere wachttijd. Er is momenteel sprake van een wisselende wachttijd, u kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.
(update: 8 november 2019)

 

Aanmelding

Aanmeldgegevens

Telefonisch zijn we in Maarn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. In Lekkerkerk zijn we bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.