Onderzoek en behandeling

De behandeling en voorlichting die wij bieden voor kinderen en jongeren van 4 t/m 25 jaar:

 • Pubermind training voor de (pre)puber
 • Kidsmind training
 • Psycho-educatie
 • EMDR
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Ouderondersteuning
 • Ouder-kind therapie
 • (Cognitieve)gedragstherapie
 • Seksuele en relationele voorlichting voor kinderen/jongeren (o.a. met autisme of ADHD)
 • Systeemtherapie

 Behandelingen zijn onder andere gericht op:

 • Traumatische ervaring
 • Angstklachten
 • Agressief gedrag
 • Depressieve gevoelens
 • Opstandig gedrag
 • Pesten en gepest worden
 • Zorgen over prestaties op school
 • Seksuele ontwikkeling

 De onderzoeken die vanuit de praktijk worden verricht:

 • Intelligentieonderzoek
 • Sociaal-emotioneel onderzoek

Orthopedagogische praktijk ‘Mischa Wink’ heeft een specialisme op het gebied van de puberteit met bijzondere aandacht voor autisme en ADHD. Er worden voor jongeren en kinderen aangepaste voorlichtingsprogramma's aangeboden (aangepast op leeftijd en ontwikkelingsfase). De voorlichtingsprogramma's kunnen zowel preventief ingezet worden als ten gevolg van ernstig zorggedrag.