Officiëel IQ-onderzoek

Deze praktijk biedt afhankelijk van de leeftijd van uw kind zowel de WISC-III als WAIS-III voor het bepalen van het intelligentieprofiel.

WISC-III

Het intelligentieonderzoek wordt uitgevoerd met de derde Nederlandse versie van de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III). Dit is een uitgebreid intelligentieonderzoek voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar, dat een groot aantal specifieke vaardigheden omvat. Enerzijds bevat het onderzoek subtests (taken) die gericht zijn op de taalontwikkeling die samen het verbale IQ vormen (begrips- en inzichtvragen, woordbetekenissen en dergelijke). Anderzijds bestaat het uit subtests die vooral gericht zijn op ruimtelijk inzicht en concreet-praktische vaardigheden, welke samen het performale IQ vormen (onder meer puzzels, getekende verhalen, onvolledige tekeningen). De gemiddelde score van elke subtest is 10 en de standaarddeviatie is 3. Er is een verdeling te maken in drie factoren, te weten de verbale begrip factor, de perceptuele organisatie factor en de verwerkingssnelheid factor. Door middel van deze factoren kan het intelligentieprofiel nader worden geanalyseerd. De test bevat 13 subtests, bestaande uit 6 verbale en 7 performale tests.

WAIS-III

Het intelligentieonderzoek wordt uitgevoerd met de derde Nederlandse versie van de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-III). Dit is een uitgebreid intelligentieonderzoek voor volwassenen van 16 tot en met 85 jaar, dat een groot aantal specifieke vaardigheden omvat. Enerzijds bevat het onderzoek subtests (taken) die gericht zijn op de taalontwikkeling die samen het verbale IQ vormen (begrips- en inzichtvragen, woordbetekenissen en dergelijke). Anderzijds bestaat het uit subtests die vooral gericht zijn op ruimtelijk inzicht en concreet-praktische vaardigheden, welke samen het performale IQ vormen. De gemiddelde score van elke subtest is 10 en de standaarddeviatie is 3. Er is een verdeling te maken in vier factoren, te weten de verbale begrip index, de perceptuele organisatie index, de werkgeheugen index en de verwerkingssnelheid index. Door middel van deze factoren kan het intelligentieprofiel nader worden geanalyseerd.

Algemene informatie

De afname zal anderhalf uur tot twee uur duren. Bij vermoeidheid of snel afgeleid zijn zal er een pauze van 10 minuten worden ingelast. De test zal door een orthopedagoog NVO worden afgenomen. Hierbij mogen geen ouders, verzorgers of andere betrokkenen bij aanwezig zijn. De test zal in een rustige ruimte moeten worden afgenomen (bij voorkeur in de praktijkruimte of op school).

Wij kiezen ervoor om voorafgaand aan de test kort kennis te maken met u en uw kind (dit zit bij de prijs inbegrepen). Hiermee kunnen eventuele extra spanningen bij uw kind worden weggenomen. Wij kunnen u en uw kind dan vooraf informeren over de test en eventuele vragen beantwoorden.