Werkwijze

Na ons eerste (telefonisch) contact proberen we binnen twee weken een kennismakingsgesprek te plannen. Er volgt dan een vrijblijvend gesprek waarin de aanmelding wordt besproken. Er wordt een zorgovereenkomst opgesteld waarmee vergoeding vanuit de gemeente mogelijk is. Hiervoor hebben wij een verwijzing nodig van de huisarts of het sociale wijkteam.

 

Behandeling

Voorafgaand aan de interventie wordt een behandel-, begeleidings- of onderzoeksplan gemaakt, waarin de doelen en werkwijze worden uitgewerkt. Halverwege de behandeling vindt er een tussentijdse evaluatie plaats en ter afsluiting een eindevaluatie. Als ouder wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van uw kind. De duur van de behandeling zal in overleg met u worden bepaald. Daarbij streven we naar zo kort als wenselijk en zo lang als noodzakelijk!

 

Vergoeding

De zorg die wij bieden wordt in de meeste gevallen volledig vergoed door de gemeente, als u inwoner bent van een gemeente waarmee wij als praktijk een contract hebben. In de regio Zuidoost Utrecht betreft dit de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. In de regio Lekstroom zijn dit de gemeenten Lopik, Vianen, IJsselstein, Nieuwegein en Houten. In de regio Midden-Holland betreft dit de gemeenten Bodegraven-ReeuwijkGoudaKrimpenerwaardWaddinxveen en Zuidplas. Wanneer u de hulp zelf wilt betalen, kunt u ook zonder verwijzing van de huisarts of het sociaal team bij onze praktijk terecht. 

 

Visie

Vanuit Orthopedagogische praktijk ‘Mischa Wink’ werken we vanuit de behoefte van de cliënt en sluit de behandeling aan op de belevingswereld van de cliënt. Om positieve resultaten te boeken tijdens de behandeling is het van groot belang dat er motivatie is voor verandering. Aan de start van de behandeling is dit niet altijd het geval. Het is aan ons om dit met elkaar te bereiken. Wij vinden dat het van belang is om samen te werken met ouders en andere betrokken om goede hulpverlening te realiseren. Ieder mens is uniek en zal dan ook om een specifieke aanpak vragen passend op zijn of haar situatie.