Kwaliteit

 

Beroepsregistratie

Al onze orthopedagogen zijn geregistreerd in het beroepsregister van de NVO en in het kwaliteitsregister van de SKJ of het BIG-register, waardoor zij werken volgens de beroepscode en richtlijnen. Met deze registratie is de inhoud en kwaliteit van de gevolgde universitaire orthopedagogische opleiding van onze orthopedagogen gewaarborgd. Daarnaast is het een keurmerk van kwaliteitsbewaking en -bevordering dat aangeeft dat zij als professional te werk gaan. Om geregistreerd te blijven dienen zij bij de beroepsvereniging en het kwaliteitsregister elke vijf jaar aan te tonen, dat zij voldoende nascholing en intervisie hebben gevolgd.

 

Deskundigheidsbevordering

Om de deskundigheid van onze orthopedagogen te waarborgen volgen zij allen jaarlijks nascholing in de vorm van cursussen, trainingen of opleidingen. Daarnaast volgen zij zowel intern (binnen de praktijk met collega’s) als extern (buiten de praktijk met andere zorgprofessionals) intervisie, supervisie en/of werkbegeleiding, waarmee zij werken aan hun professionele ontwikkeling.

 

Kwaliteitsmanagement

We werken binnen onze stichting op een gestructureerde manier aan het verbeteren van onze kwaliteit en het verhogen van de tevredenheid van cliënten. Onze werkwijze hiervoor is in januari 2022 door TÜV Nederland gecertificeerd volgens de ISO-9001:2015 norm: NEN-EN 15224 Kwaliteitsmanagementsystemen voor zorg en welzijn 2016.

nen en 15224 3568 NEN keurmerk RGB EN 15224

Klachtenregeling

Klacht over de zorgverlening
Als stichting streven wij er naar u en uw kind passende en goede zorg te bieden. Als u desondanks niet tevreden bent, gaan wij hier graag samen met u over in gesprek om een oplossing te vinden. U kunt uw klacht kenbaar maken bij uw contactpersoon binnen onze stichting (bij de vestiging waar uw kind aangemeld is), via het algemene e-mailadres van deze locatie. U kunt hierbij (indien u dat wilt) ondersteuning krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van de Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Deze ondersteuning is gratis. Het AKJ is een onafhankelijke stichting en de vertrouwenspersonen zijn niet bij onze stichting in dienst. Indien een gesprek met uw contactpersoon binnen onze stichting niet tot het gewenste resultaat leidt en u wenst een klacht in te dienen, dan kan dit bij het College van Toezicht van de beroepsvereniging voor orthopedagogen (NVO).

Zo bereikt u de vertrouwenspersonen van het AKJ:

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp Nederlendse vereniging van pedagogen en onderwijsdeskundigen

 

Klacht over de verwerking van persoonsgegevens
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind door onze stichting, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. U kunt uw klacht kenbaar maken bij onze klachtenfunctionaris via het algemene e-mailadres van de locatie waar uw kind is aangemeld. Komen wij er in een gesprek samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.