Kwaliteit

Al onze orthopedagogen zijn geregistreerd in het beroepsregister van de NVO en in het kwaliteitsregister van de SKJ, waarmee zij werken volgens de beroepscode en richtlijnen. Met deze registratie is de inhoud en kwaliteit van de gevolgde universitaire orthopedagogische opleiding van onze orthopedagogen gewaarborgd. Daarnaast is het een keurmerk van kwaliteitsbewaking en -bevordering dat aangeeft dat zij als professional te werk gaan. Om geregistreerd te blijven dienen zij bij de beroepsvereniging en het kwaliteitsregister elke vijf jaar aan te tonen, dat zij voldoende nascholing en intervisie hebben gevolgd.

 

Deskundigheidsbevordering

Om de deskundigheid van onze orthopedagogen te waarborgen volgen zij allen jaarlijks nascholing in de vorm van cursussen, trainingen of opleidingen. Daarnaast volgen zij zowel intern (binnen de praktijk met collega’s) als extern (buiten de praktijk met andere zorgprofessionals) intervisie, supervisie en/of werkbegeleiding, waarmee zij werken aan hun professionele ontwikkeling.

 

Klachtenregeling

Klacht over de geleverde zorg
Als praktijk streven wij er naar u passende en goede zorg te bieden. Wanneer u desondanks niet tevreden bent, hopen wij hier met u uit te komen door samen in gesprek te gaan en een oplossing te vinden. U kunt uw klacht kenbaar maken bij uw contactpersoon binnen onze praktijk of bij de dichtsbijzijnde vestiging via het algemene e-mailadres van deze locatie. U kunt hierbij indien u dat wilt ondersteuning krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van de Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Indien het gesprek niet tot het gewenste resultaat leidt en u wenst een klacht in te dienen, dan kan dit bij het College van Toezicht van de beroepsvereniging voor orthopedagogen (NVO).

Klacht over de verwerking van persoonsgegevens
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind door onze praktijk, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Nederlendse vereniging van pedagogen en onderwijsdeskundigen