Privacy

Wanneer u als ouder hulp zoekt voor uw kind of gezin, kan u zich kwetsbaar voelen. Daarom is het belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat uw verhaal veilig is. Als stichting vinden wij het daarom belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de informatie die u ons geeft. Dit doen wij door passende maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van u en anderen te beschermen, zowel in onze manier van werken als op technisch vlak. Zo hebben bijvoorbeeld al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend en een verklaring omtrent gedrag overlegd. Daarnaast maken wij gebruik van veilige digitale systemen om informatie te bewaren en eventueel met u te delen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van de hulpverlening aan u en/of uw kind verwerken wij als stichting van u en/of uw kind gewone en bijzondere persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Gegevens over gezondheid (zoals eventuele diagnose of medicatiegebruik)

Daarnaast kunnen aanvullende bijzondere persoonsgegevens (etnische afkomst, religieuze opvatting en gegevens over seksuele geaardheid) worden verwerkt, enkel wanneer dit relevant is in het kader van uw hulpvraag.

 

Wanneer delen wij persoonsgegevens?

Aan ons verstrekte persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Bij de start van de hulpverlening vragen wij u met behulp van een zorgovereenkomst om uw persoonsgegevens te mogen delen met het sociaal team van de gemeente waarin u woonachtig bent, zodat u een beschikking kunt krijgen voor de vergoeding van de zorg. Daarnaast kunnen wij u met behulp van een toestemmingsformulier vragen voor toestemming om persoonsgegevens te mogen delen met de verwijzer (sociaal team, huisarts, kinderarts of jeugdarts), de school van uw kind of eerdere betrokken hulpverlening. U kunt uw toestemming te alle tijden weer intrekken. Daarnaast informeren wij u, ook na de schriftelijke toestemming, voordat we contact opnemen met een school of eerdere hulpverlener.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Als stichting bewaren wij persoonsgegevens in een dossier van uw kind gedurende de looptijd van uw zorgovereenkomst met onze stichting en daarna in ons archief voor maximaal twintig jaar, zoals wij wettelijk verplicht zijn volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de Jeugdwet (Jw). Hierdoor kan u of uw kind op een later moment altijd nog opvragen welke zorg uw kind heeft gekregen.

 

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens van minderjarigen?

De persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) verwerken wij alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door alle gezaghebbende ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige.

 

Privacybeleid

Wanneer u meer informatie wilt over hoe wij omgaan met de privacy u en/of uw kind, dan kunt u dit vinden in ons volledige privacybeleid (versie augustus 2023).