Verwijsindex

 

De Verwijsindex is een systeem waarin professionals kunnen vermelden dat zij zorg bieden of betrokken zijn bij uw kind. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen om samen met u de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden.

 

Waarom bestaat de Verwijsindex?

Het komt voor dat er meerdere professionals aan uw gezin hulp of begeleiding bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit van elkaar weten, want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar afstemmen/samenwerken en de problemen sámen met u oplossen. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en uw gezin.

 

Wat staat er in de Verwijsindex?

In de Verwijsindex staat een vermelding. Deze vermelding bevat alleen de naam, het adres, de geboortedatum, het geslacht en (niet zichtbaar voor de professional) het Burger Service Nummer (BSN) van uw kind. Aan deze persoonsgegevens koppelt een professional zijn eigen naam en contactgegevens. In de Verwijsindex staat geen inhoudelijke informatie over uw kind. Er staat dus niet in waarom de professional betrokken is bij uw kind.

 

Hoe werkt de Verwijsindex?

Een professional zet een vermelding in de Verwijsindex. Op het moment dat een andere professional ook een vermelding erin zet, ontstaat er een match. De professionals krijgen een mailtje en moeten dan met elkaar contact opnemen om hun betrokkenheid af te stemmen. Het uitwisselen van informatie tussen professionals gaat in overleg met u en/of uw kind. De vermelding van een professional is maximaal 2 jaar actief. In die periode krijgt hij of zij een mailtje als iemand anders een vermelding toevoegt. Na 2 jaar (of eerder) wordt de vermelding nog 5 jaar inactief weergegeven. Dan krijgt de professional geen mail meer, maar is de informatie nog wel zichtbaar voor nieuwe partijen. Zo kan er gebruik gemaakt worden van de informatie uit het verleden. Uiteindelijk wordt de vermelding definitief verwijderd.


Informeren en samen afstemmen

Voordat een professional een vermelding in de Verwijsindex zet, vertelt de professional u dat hij/zij dit gaat doen. Doordat u eerst wordt geïnformeerd, weet u vaak als eerste dat er een match gaat ontstaan. U kunt dan al samen met de professional bespreken hoe en waar u de informatie wilt uitwisselen.

 

Wie werken er met de Verwijsindex?

Aan de Verwijsindex doen veel organisaties mee die zich bezig houden met jeugd en/of met ouders. U kunt denken aan: verloskundigen, medewerkers van buurtteams en wijkteams, huisartsen, GGD, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, jongerenwerk, Veilig Thuis, Halt, leerplicht, thuisbegeleiding en jeugdhulpaanbieders.

 

Privacy

De Verwijsindex is een digitaal systeem dat alleen toegankelijk is voor hulpverleners en beroepskrachten van organisaties die met kinderen en jongeren werken. De vermeldingen zijn alleen zichtbaar voor professionals die betrokken zijn bij uw gezin. Uiteraard is de privacy rondom de Verwijsindex volgens de wet geregeld. De instellingen gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

 

Wat zijn uw rechten?

Wanneer een professional een vermelding in de Verwijsindex zet, wordt u als ouder hierover geïnformeerd en vanaf 12 jaar wordt ook het kind zelf op de hoogte gebracht (vanaf 16 jaar alleen het kind zelf). Betrokkenen hebben een aantal andere rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • Recht op correctie van de gegevens;
  • Recht op een kopie van de gegevens;
  • Recht op bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

U kunt via de gemeente waar u woont gebruikmaken van uw rechten. Op de website van de gemeente waarin u woonachtig bent, vindt u hierover meer informatie.