Wie zijn wij 

Teamfoto Lekkerkerk 2022 klein 

Locatie Lekkerkerk

Mischa Wink Orthopedagoog-Generalist NVO & Directie-bestuurder
Laurens Meijer Orthopedagoog NVO
Amanda van Putten Orthopedagoog NVO
Maud Geerts Orthopedagoog NVO
Nienke Dam Orthopedagoog NVO
Esmee Schipper Office manager
Marcella Hollemans Assistent-office manager
Irma Vonk Noordegraaf Ambulant hulpverlener
Xuan Verhagen Ambulant begeleider
Manoah de Haan Ambulant begeleider

 

Raad van Bestuur

Profielfoto MischaMischa Wink, MSc. - Directie-bestuurder, voorzitter
Orthopedagoog-Generalist NVO
(BIG-registratie: 19927097931)

In september 2009 ben ik Orthopedagogische praktijk ‘Mischa Wink’ gestart. Het kunnen bieden van snelle, volledige en uitgebreide zorg op maat was voor mij de motivatie om een eigen praktijk te beginnen. Daarvoor heb ik ervaring opgedaan als leerkracht in zowel het regulier als speciaal basisonderwijs. Na mijn studie Orthopedagogiek heb ik gewerkt als behandelcoördinator in een justitiële jeugdinrichting. Daarnaast ben ik als autismedeskundige verbonden aan de RINO groep als hoofddocent voor de autismeopleiding.

Vanaf de start van mijn eigen praktijk heb ik de intentie gehad om zo eerlijk mogelijk om te gaan met zorggeld zonder winstoogmerk voor eigenbelang. Door de groei en omvang van de praktijk is gekeken naar een andere rechtsvorm die het beste aansluit bij de visie en missie van de praktijk. Al snel werd duidelijk dat dit een stichting zou zijn. Dit biedt namelijk een unieke kans tot zowel het voortzetten van goede zorg als ambities voor de toekomst van de zorg binnen de regio. Stichting Mischa Wink heeft namelijk als hoofddoel het bieden van jeugdhulpverlening waarnaast de ambitie bestaat om vroegtijdige en preventieve hulp te bieden aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers.

Het is een uitdaging om voor elk kind passende zorg en behandeling te realiseren. De tevredenheid van ouders en prettige samenwerking met diverse hulpverleningsinstanties en scholen geven mij voldoening. Met veel plezier en enthousiasme werk ik binnen mijn eigen praktijk en hierna binnen de stichting met een zeer gemotiveerd team.

Esmee Schipper - Penningmeester

Nienke Dam - Secretaris/algemeen bestuurslid

 

Raad van Toezicht

John van Daal - lid Raad van Toezicht

Arjenne Timmer - lid Raad van Toezicht

Carlo Steendam - lid Raad van Toezicht